Moderne identitet for Naturhistorisk museum

Naturhistorisk museum i Oslo har fått ny visuell identitet. Den nye identiteten, designet av Bleed, fanger museets kompleksitet i et dynamisk og levende uttrykk.

Utstillingene til Naturhistorisk museum omfatter både planter fra hele verden i Botanisk hage og innendørs utstillinger hvor du kan oppleve alt fra dinosaurer, fossiler, krystaller og utstoppede dyr til utstillinger om klima og klimaendringer. I tillegg er museet en forskningsinstitusjon med landets største naturvitenskapelige samlinger, og en viktig formidler av kunnskap om naturmangfold. Det er en krevende jobb å balansere budskapet som skal nå småbarnsfamilier, botaniske entusiaster, det akademiske miljøet og alle andre besøkende.

Nhm bleed kf 01a
Nhm bleed kf 01b
Nhm bleed kf 01c

– For Naturhistorisk museum har det vært viktig med et tydelig og funksjonelt grafisk uttrykk som synliggjør mangfoldet av attraksjoner, gjøre oss til en relevant destinasjon, og som samtidig uttrykker vår faglige tyngde. Bleeds forståelse for det kontekstuelle har gjort dem til en inspirerende samarbeidspartner i denne prosessen, og vi er veldig fornøyd med resultatet, sier Karenina Kriszat, kommunikasjonsleder ved Naturhistorisk museum.

Løsningen i den nye identiteten gir en klar avsender, samtidig som den åpner for å skape ulike prosjekter innenfor det samme universet. Den dynamiske logoen, med tilhørende grafiske elementer, gir et bredt spekter av muligheter til å uttrykke seg til ulike målgrupper i ulike kanaler.

Nhm bleed kf 02a
Nhm bleed kf 02b
Nhm bleed kf 02c

– Med mangfoldet av publikumsattraksjoner og de store samlingene Naturhistorisk museum forvalter, var målet å lage et system der grafikken enkelt kunne tilpasses både utstillinger, arrangementer og andre kontaktflater. Konseptet tar utgangspunkt i at alt biologisk utvikler og tilpasser seg sine omgivelser. Logoen vokser sammen med ulike budskap og muliggjør dermed en stor dynamikk i innholdstyper, sier senior designer i Bleed, Halvor Nordrum.

Nhm bleed kf 03a
Nhm bleed kf 03b
Nhm bleed kf 03c

– Bleed har jobbet med en rekke museer og kunnskapsinstitusjoner de siste årene. Det er inspirerende å få jobbe med kunder som er faglig tunge og har et viktig akademisk mandat, samtidig som de også skal nå ut til publikum. Konseptet med en logo som samtidig både er robust og dynamisk kler museet godt, og gjør Naturhistorisk museum til en tydelig, men unik avsender, som samtidig passer inn i den større helheten som utgjør universitetetmuseene til Universitet i Oslo, sier kreativ leder Svein Haakon Lia.

Nhm bleed kf 04