Når 10.000 timer ikke er nok

Norsk Tipping og et knippe sterke idrettsprofiler spør: Har gutter og jenter egentlig like muligheter i idretts-Norge?

Norge har over flere år ligget helt i toppen når verdens mest likestilte land skal rangeres, og vi liker å tenke at det er slik på de fleste felt av samfunnet.

Innen idretten er «fair play» et velkjent begrep, og i det ligger det vel at alle som stiller opp skal ha like muligheter til å vinne når de stiller til start, men har gutter og jenter egentlig like muligheter i dag?

Er det fair play når det skal brukes 322 millioner på spillerutvikling for gutter frem til 2023, mens kvinnefotballen får seks millioner i året til samme formål?

Med en slik skjevhet ender jentene fort opp med de dårligste treningstidene-, treningsfasilitetene- og trenerne. Det kan umulig kalles like muligheter.

Holdninger og handlinger

Norsk Tipping ønsker å bruke sin innflytelse til å være en aktiv pådriver for å jevne ut forskjellene, og jobbe for at jenter og gutter får like gode utviklingsmuligheter innen idretten. Skal man lykkes med dette må man jobbe både med holdninger og handlinger. Norsk Tipping handler via å bruke sine sponsormidler aktivt til å støtte oppom jentene.

Med hensyn til holdninger så vet vi at de ikke endres over natten, men Norsk Tipping har fått med seg noen av de sterke idrettsprofilene vi har i Norge til å sette fokus temaet. Forhåpentligvis vil filmen bidra til refleksjon og inspirasjon.