Norges største omdømmeannonse

Drammen utmerker seg nok en gang på omdømmebygging. Sist lørdag ble VG-leserne servert en omdømmeannonse for «Elvebyen Drammen» over 12 sider.

40621 3997c original
40624 a3f40 original
40627 ce9d1 original
40630 c03e9 original
40633 7f6e0 original
40636 fd542 original
40639 6d3db original

Aldri før har noen aktør hatt en annonse over så mange påfølgende sider i avisen.

– Utgangspunktet for tiltaket er at byens folkevalgte enstemmig har vedtatt den nye bystrategien mot 2036. I annonseserien er byens nye visjon: «Drammen 2036 – større, smartere, sunnere» brukt som grunnlag for kommunikasjonen, forteller Frode Karlberg i Oktan reklamebyrå.

– Fotografen Oddleiv Apneseth har klart å fange nettopp dette gjennom gruppebildene av ulike grupper som hver på sin måte representerer ulike sider av byen, fortsetter han.

Først og fremst mennesker

– Tidligere har vi vist fram flotte bygninger, bruer, torg og elvebredder, sier Tom Søgård, leder for Omdømmeprosjekt Drammen.

– Forvandlingen som har skjedd i Drammen er nå godt kjent blant folk. Vi dreier derfor kommunikasjonen mer over mot innholdet i byen og menneskene som bor her. En by består først og fremst av mennesker, sier han.

– Dessuten har Drammen så mye å by på som folk ennå ikke har fått helt med seg.

Omdømmekampanjen for Drammen er et samarbeidsprosjekt mellom reklamebyråene Oktan (idé, tekst, fotoregi) og Tibe (praktisk tilrettelegging).


Involverte byråer

Oktan Drammen