Ny nettside for Norsk Folkehjelp

Norse har utviklet et brukervennlig design hvor de som ønsker å engasjere seg enkelt finner riktig informasjon og inspireres til å bidra.

96552 338fb feature

Norsk Folkehjelp ønsket hjelp fra Norse til å finne balansegangen mellom hvor mye informasjon publikum trenger for å ta en beslutning om å engasjere seg, og deres eget behov for å informere om arbeidet sitt.

Norsk Folkehjelp er som en av de fem store humanitære organisasjonene i Norge helt avhengige av å skape oppmerksomhet rundt sine saker for å gjennomføre sitt viktige arbeid. Tendensen i dag er at givere ofte støtter organisasjoner sporadisk fremfor å knytte seg til én fast organisasjon.

Organisasjon med stor bredde

Norsk Folkehjelp ville fremstå mer samlet og relevant digitalt. Samtidig ønsket de oppmerksomhet rundt bredden i arbeidet sitt: fra humanitær nedrustning i Myanmar, til redningsberedskap her hjemme. Internt i organisasjonen har Norsk Folkehjelp en rekke engasjerte og dyktige fagpersoner som alle er opptatte av å løfte sine fagfelt.

Oppgaven ble dermed å finne balansegangen mellom hvor mye informasjon publikum trenger for å engasjere seg, de ulike fagområdene og organisasjonens behov for å fortelle historiene om arbeidet sitt. I et forprosjekt kartla Norse hvordan den eksisterende nettsiden ble brukt og avdekket at den opplevdes informasjonstung og vanskelig å navigere.

I tillegg til å utvikle ny innholdsstruktur for Norsk Folkehjelp sine nettsider, har vi utviklet et brukervennlig design hvor de som ønsker å engasjere seg enkelt finner riktig informasjon og inspireres til å bidra.

Grensesnitt som lar deg tilpasse fokuset

Vi har gitt Norsk Folkehjelp et moderne, fleksibelt og dynamisk publiseringssystem gjennom Craft CMS. Systemet gjør det lett å produsere og publisere innhold for å holde nettsidene oppdatert. I tillegg har vi laget en kampanjeløsning hvor Norsk Folkehjelp enkelt kan opprette egne kampanjesider uten å involvere utvikling. Ved å tilrettelegge for flere designmessige elementer innenfor ulike sider, tekst og artikkeloppsett er det enkelt for innholdsprodusenter å fortelle de viktige historiene.

På nettsidene finner publikum en fleksibel kartløsning som henviser til alle arbeidsområder og land Norsk Folkehjelp jobber i. Kartet demonstrerer på en oversiktlig måte bredden i Norsk Folkehjelps nedslagsfelt. I tillegg kan Norsk Folkehjelp sette opp mot donasjoner via en online betalingsterminal til et ønsket formål som enkelt kan endres via administrasjonsgrensesnittet. Donasjoner kan være en enkeltgave eller giveren kan velge å støtte hver måned med et fast beløp. Du kan gi gave som privatperson, bedrift, fagforening eller anonymt hvis ønskelig.

Norsk Folkehjelps tilstedeværelse på nett er både forenklet og forbedret gjennom at publikum får den informasjonen de trenger og enkelt kan velge å gi støtte. De ansatte har på sin side fått et brukervennlig grensesnitt som gjør det mulig å tilpasse fokuset på nettsiden i tråd med organisasjonens arbeid.

– Norsk Folkehjelp har hatt et godt samarbeid med Norse om våre nettsider på flere plattformer siden 2012. Når vi er på utkikk etter gode løsninger får vi gode råd fra faglige dyktige folk hos Norse. Som humanitær organisasjon er det viktig for oss med en partner som setter mennesket i fokus i løsningene som utvikles, noe vi opplever at Norse i aller høyeste grad gjør, sier Torunn Aaslund, nettredaktør i Norsk Folkehjelp.

Involverte byråer

Profile img

Norse