Ny omdømmekampanje fra Forsvaret

Forsvaret er i gang med en ny kampanjerunde, også denne gang i tett partnerskap med Reklamebyrået Ernö.

16798 ffdfa original
16799 db9c0 original
16800 fb454 original
16801 1123d original

Fjorårets omdømmekampanje fra Forsvaret var en stor suksess. I etterkant av kampanjen kunne Forsvaret notere seg en solid fremgang i nordmenns positive holdning til det norske forsvar. Dette kan vi kalle eksepsjonell fremgang slike økninger ser vi ikke ofte var konklusjonen fra Synovate Norge.

Omdømme er summen av de forventninger det norske folk har til våre prestasjoner. Dette handler primært om hva vi gjør og hvordan vi gjør det. Samtidig vet vi at ni av ti får mange av sine inntrykk om Forsvaret gjennom mediene sier Tom Ovind, sjef ved Forsvarets mediesenter.

– Vi vil fortsette å gjøre folk oppmerksomme på hvor viktig det er med et forsvar, og vi ønsker at vårt konsept «For alt vi har. Og alt vi er» skal være synlig i alt vi gjør og kommuniserer. Kommunikasjonen fra Forsvaret skal alltid være relevant og interessant for oss alle fortsetter Ovind.

Cybertrussel. Fokus i årets kampanje er innholdet i, og betydningen av det nye Innsatsforsvaret, hvordan Forsvaret jobber i forhold til den stadig økende cybertrusselen, den unike offisersutdanningen gjennom krigsskolene og Forsvarets viktige fokus på holdning, etikk og ledelse.

– Årets omdømmekampanje tar for seg temaer som er viktig for hver enkelt av oss, både for oss som jobber i Forsvaret og resten av befolkningen. Kampanjen forteller hvordan Forsvaret har utviklet seg til et topp moderne innsatsforsvar sier Michael Bruteig, leder for markedskommunikasjon ved Forsvarets mediesenter. En uke etter kampanjestart har vi allerede fått svært gode og positive tilbakemeldinger.

Verne om alt.
Kampanjen er utviklet av Reklamebyrået Ernö i samarbeid med mediebyrået IUM.

– Verden forandrer seg raskt, og Forsvaret gjør det samme. Kommunikasjonens oppgave er å gjøre det norske folk oppmerksomme på hvor viktig det er med et velfungerende forsvar, og at kompetente mennesker i kombinasjon med avansert utstyr gjør Forsvaret i stand til å løse sin aller viktigste oppgave: verne om alt vi har og alt vi er avslutter Henrik Øinæs Habberstad i Reklamebyrået Ernö.


Involverte byråer

47602 a5af7 original

Ernö

IUM Mediebyrå