Ny visuell identitet og nettside for Foreldreutvalgene

Foreldreutvalgene har fått ny visuell identitet og nettside som gjenspeiler deres rolle som veileder og samtalepartner.

Foreldreutvalgene er nasjonale utvalg for og med foreldre med barn i barnehage og grunnskole. De består av Foreldreutvalget for barnehager (FUB) og Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG). FUB og FUG veileder foreldre i spørsmål om barn og unges hverdag og læring. De jobber for å styrke samarbeidet mellom barnehage/skole og hjem.

Merkevareprosess

Foreldreutvalgene trengte nye nettsider og en felles plattform med undersider for FUB og FUG. Før vi tok fatt på web-prosjektet, gjennomførte vi en merkevareprosess hvor vi sammen så på hvem utvalgene er og ønsker å være i fremtiden. Vi formulerte essensen og de viktigste trekkene ved virksomheten. Det bunnet ut i en ny visuell identitet: logo, farger, typografi og grafisk språk. I tillegg definerte vi en tone of voice; utvalgenes stemme og språklige stil.

FUBFUG Fjuz KF 1400x8003
FUBFUG Fjuz KF 1400x8005
FUBFUG Fjuz KF 1400x8004
FUBFUG Fjuz KF 1400x80012

Visuell identitet

Ideen bak den visuelle identiteten er dialog – fordi det er selve fundamentet for jobben FUB og FUG gjør. Dialog er en forutsetning for gode relasjoner mellom voksne og barn, foreldre og ansatte. Med dette som utgangspunkt har vi laget en samlet designmanual for FUB og FUG.

Fargepaletten er felles, men hvert utvalg har sin egen primærfarge (grønn og blå) og logoer som står fint til hverandre. I tillegg har vi tatt ansattportretter og miljøbilder som kompletterer den nye designmanualen. Logosymbolet viser tre snakkebobler som til sammen danner en F for foreldreutvalgene. Snakkeboblene symboliserer dialog og kommunikasjon mellom foreldreutvalget, barnehage/skole og hjemmet.

Nettside

Vi har slått sammen fub.no og fug.no til en felles plattform: foreldreutvalgene.no/. Forsiden har tydelige innganger til henholdsvis FUB og FUG, som leder videre til relevant innhold for deg med barn i barnehage og for deg med barn i grunnskolen.

Foreldreutvalgene har som oppgave å spre kunnskap og informasjon, noe som gjenspeiles i webdesignet. Siden er enkel å navigere, har intuitiv brukerflyt og god søkefunksjon. Vi har også bistått med produksjon av søkemotoroptimaliserte artikler.

FUBFUG Fjuz KF 1400x8006
FUBFUG Fjuz KF 1400x8007
FUBFUG Fjuz KF 1400x8008
FUBFUG Fjuz KF 1400x8009

Fagstoff og artikler er gjort lett tilgjengelig og delt inn i oversiktlige kategorier som Mitt barn i barnehagen og Foreldresamarbeid. Samtidig er det enkelt å laste ned gratis materiell og finne filmer og foredrag for både foreldre og ansatte. Utvikling og programmering er gjort av Screenpartner.

Andre involverte

M

Marianne Dahlseng

Kontorleder, FUB/FUG

B

Bjørnar Hagen Vika

Senior kommunikasjonsrådgiver, FUB/FUG

S

Simen Skari

Fotograf