Overblikket som skaper tillit: Bielke&Yang med ny identitet for Revisorforeningen

Tillit er det mest verdifulle vi har. Revisorforeningens nye visuelle identitet representerer revisorers overblikk og evne til å se bedrifter og samfunnet fra ulike perspektiver.

Tillit er grunnlaget for velferdsstaten vår, og har sørget for at vi er kommet så langt som vi har i dag. I en verden der falske nyheter florerer, og tiltro til politikere, demokrati og institusjoner er under press, er det stadig viktigere å kunne samarbeide og stole på hverandre.

– Revisorer er den uavhengige parten som hjelper oss å opprettholde denne tilliten.For oss i Revisorforeningen var det viktig at den nye identiteten reflekterer dette. Konseptet med overblikket som skaper tillit føltes helt riktig. Gjennom en god prosess håper jeg vi har lykkes med å skape et uttrykk som vil bidra til økt engasjement og stolthet for yrket vårt, sier Cathrine Torp, kommunikasjons- og strategidirektør i Revisorforeningen.

01
02
03
04

Ulike perspektiver, konstant utvikling og et bokomslag fra 1997

Konseptet «overblikket som skaper tillit» er integrert i alle aspekter av den nye visuelle identiteten til Revisorforeningen. Det nye logosymbolet bygger på omslaget til den i revisjonssammenheng viktige boken «Revisjonsstandarder», som ble utgitt av Revisorforeningen i 1997. Bokomslaget viste en jordklode inne i en kube, som kan tolkes som et bilde på at alt henger sammen med alt. Denne tolkningen forener fortid, nåtid og fremtid, og lar Revisorforeningen ta steget inn i fremtiden med et nikk til historien.

– Det nye symbolet kan, som samfunnet for øvrig, ses fra ulike perspektiver. Symbolet er dynamisk og kan innta ulike former, og representerer den stadige utviklingen vi som individer og samfunn gjennomgår. I tillegg kan symbolet leses som en R for Revisorforeningen og brukes som et ekstra element i kampanjer og på større flater, sier Morten Håvik, designer i Bielke&Yang.

05
06
07
08

Balanserer tyngde med lekenhet

Revisorforeningen er viktig for ulike målgrupper, fra unge som vurderer studieretning og nyutdannede i sin første jobb, til revisorer med lang fartstid og ønske om faglig utvikling og felleskap. Derfor kan identiteten spenne fra det mer dempede til det mer uttrykksfulle og lekne, avhengig av hvem vi snakker med og hvor. Slik kan foreningen skape engasjement blant unge studenter, og samtidig være en garantist i faglige spørsmål. Fargepaletten reflekterer dette spennet, og inneholder også graderinger som symboliserer en samfunnsutvikling i bevegelse.

Typografien består av både en klassisk skrifttype som representerer den faglige tyngden, balansert med en moderne grotesk som fungerer godt i de mange digitale flatene Revisorforeningen benytter. Animasjon tilfører lekenhet og dynamikk, mens foto tatt av Bow vektlegger naturlig lys og situasjoner – og portretterer mennesker som er stolte av den viktige jobben de gjør som revisorer.

09

Involverte byråer

Bielke yang logo

Bielke&Yang

Bow 5

Bow Foto