Så du tror du får bli i Norge?

Nytt talentshow fra asylsøkerorganisasjonen NOAS. Deltakerne du møter i kampanjen er fiktive, men historiene deres bygger på reelle asylsaker NOAS arbeider med.

60865 b3752 original