Ser du historien bak tallene, eller tallene bak historien?

Det er ingen tradisjon i norsk revisjonsbransje for å bruke profesjonell design og markedsføring for å differensiere seg

26863 6d0d9 original
34854 821f0 original
34855 65ed8 original
34856 27f8b original
34857 4ee59 original
34858 a792b original
34859 c8cdb original
34860 b3a42 original
34861 dc99d original
34862 6de6d original
34863 f3ea5 original
34864 29432 original
34865 357bd original
34866 f6f6a original
34867 76e1f original
34868 32f18 original
34869 7a8f2 original
34870 caf6c original
34871 632e5 original
34872 d5c64 original

Det er ingen tradisjon i norsk revisjonsbransje for å bruke profesjonell design og markedsføring for å differensiere seg. Konsekvensen er at «alle» revisjonsbedriftene likner på hverandre.

Plutselig endret forutsetningene seg. 1. juni 2011 fjernet myndighetene revisjonsplikten for de minste virksomhetene i Norge.

Med et pennestrøk forsvant 1,5 milliarder kroner bort fra markedet for de mellomstore revisjonsbedriftene. Konsekvensen er markant økt konkurranse, pris- og marginpress samt ledig kapasitet i revisjonsbransjen.

Utfordring:
I et marked hvor alle revisorer kommer fra de samme skolene, forholder seg til de samme revisjonsreglene, posisjonerer seg likt og leverer de samme produktene: Hvordan kan Kjelstrup & Wiggen differensiere seg fra alle andre?

Kjelstrup & Wiggen utvikler et totalt annerledes kommunikasjons-
konsept og redesigner hele virksomheten.

6767-21e60-original.pdf

4115-caa02-original.pdf PDF, 18.966 MB
Last ned

Involverte byråer

22244 c9489 original

DIST Creative