Dist legges ned

Styret i Aegis Media Norge har besluttet å legge ned virksomheten i Dist Creative. Manglende lønnsomhet og enkelte sentrale personer som slutter er hovedårsakene til nedleggelse.

9935 c3598 original

Ifølge Aegis er årsakene til virksomhetsnedleggelsen sammensatte. De viktigste grunnene er knyttet primært til manglende lønnsomhet, oppsigelser fra sentrale medarbeidere og utfordringer knyttet til fusjonen mellom Dist og Creo i fjor vinter. Det skal ha vært lagt ned betydelige ressurser fra Aegis og mye godt arbeid fra de ansatte for å få fusjonen til å lykkes.

Sentrale folk gikk.
Etter at byråets leder sa opp sin stilling i august, har styret arbeidet med alternative modeller for videreføring av virksomheten. Flere andre sentrale medarbeidere har også sagt opp eller signalisert at de ikke ønsker å være en del av byrået fremover. Denne situasjonen har bidratt til å gjøre det enda vanskeligere å finne en løsning.

– Det viser seg dessverre at det ikke er et kommersielt grunnlag for en bærekraftig organisasjon etter dette. Situasjonen er beklagelig for de ansatte, kundene og Aegis. Men det har ikke vært mulig å finne en alternativ modell som er lønnsom og sikrer videre drift i byrået, sier konsernsjef i Aegis Media Norge Paal Fure.

Styrt avvikling. Ifølge Fure vil det bli en styrt avvikling av byrået som tar hensyn til de ansatte og kundenes rettigheter. Konkret betyr dette at alle ansatte vil beholde ordinære avtaleregulerte rettigheter i forbindelse med opphør av arbeidsforhold. Alle pågående kundeprosjekter vil bli fullført og avsluttet som normalt før virksomheten legges ned.

– Vi skal gjennomføre en ansvarlig avvikling slik at både kunder og ansattes interesser og rettigheter ivaretas, sier Fure.

Tolker du det dithen at det ikke er plass for et «smalt» byrå som Dist i det norske markedet?

– Jeg vil fortsatt tro at det finnes plass og posisjon for utfordrerbyråer av typen Dist. Det må finnes rom for nytenkende kreative miljøer. Men hva slags form og format et slikt byrå skal få er det nå opp til andre å avgjøre, sier Fure.

Er dette som del av en større økonomisk innstramming i Aegis Media Norge?

– Nei. Dette er helt uavhengig av de andre byråene på huset. Hvert byrå må styre etter de forutsetningene de har, avslutter Fure.

Aegis Media Norge består av byråene Carat, Dist, iProspect, Isobar og Vizeum.