Sett bærekraft på menyen

PLAY Reklamebyrå er med på idé og design når Norges Varemesse på Lillestrøm i disse dager går ut med en stor nyhet.

87655 15466 original
87656 28ccd original
87658 51b47 original
87659 e07f5 original
87660 e87db original
87661 a9961 original
87663 3072b original
87664 ecb16 original
87665 373bf original

Norges Varemesse lanserer det nye møtestedet for alle som jobber med mat i Norge; FOODSCAPE. Messen arrangeres for første gang 10. og 11. oktober, 2018. Gjennom FNs bærekraftmål er hele matvareindustrien forpliktet til store endringer i årene som kommer. Endringer som vil skape mindre utslipp, tære mindre på ressursene som kreves for å lage maten vi spiser og føre til at vi forbrukere får spise sunnere

Ved å bygge et samlingspunkt for hele bransjen, fra hav og jord til bord, vil Norges Varemesse være med på å gjøre denne reisen enklere for alle involverte.

Nye matopplevelser

Torill Engelberg, Prosjektleder hos Norges Varemesse utdyper:

– Selv om Foodscape er tydelig forankret i næringspolitiske mål, mister messen aldri av syne det som er viktigst når vi snakker om mat, nemlig matglede. Vi setter bærekraft på menyen. Til syvende og sist handler Foodscape om hva som havner på morgendagens tallerken.

Foodscape 2018 vil være den første messen i sitt slag på nasjonalt nivå i Norge og vil på sikt søke å inkludere aktuelle internasjonale samarbeidspartnere. For fremtidens matfat, uansett hvor kortreist vi søker å gjøre det, vil bli resultatet av et internasjonalt samarbeid.

– Play Reklamebyrå har fått muligheten til å være med i prosessen fra begynnelsen av. Vi har utviklet navn, logo og grafisk profil for messen forteller konsulent Espen Erfjell.

Hva er et FOODSCAPE?

FOODSCAPE er et metaforisk landskap av mat, dens produksjonsmetoder og kulturelle tilknytning. Messenavnet FOODSCAPE favner alle aktuelle utstillere og deltakere, og fører tankene i retning av oversikt og visjoner.

Inspirasjon

Historien rundt FOODSCAPE er fortellingen om at vi kan skape en god matframtid, men at det ikke kommer til å skje uten at alle tar i et tak. Stikkord for kommunikasjonen skal være levende, framtidsrettet, profesjonelt, kompetent og matglede.

Mens logoen er inspirert av de lange linjene, er bildestilen valgt for å illustrere hva som skal til for å nå målet. Dette både for å vektlegge at hver og en av oss skal gjøre vår del av jobben og for å sette fokus på dem som allerede gjør den hver eneste dag.

Involverte byråer

36674 500ad original

PLAY Reklamebyrå