Slagord og visuell identitet for verdensomspennende selskap.

Jotron har lang historie som leverandør av høykvalitets sikkerhetsprodukter og systemer til skipstrafikk, luftfart, kystsikkerhet og olje-, gass- og energisektoren over hele verden. Selskapet har hovedkontor i Larvik i tillegg til kontorer og samarbeidspartnere i flere land. Jotron har et godt omdømme i markedet og besluttet å revitalisere sin visuelle identitet for å tydeliggjøre et ambisiøst merke som avsender av verdensledende teknologiske produkter.

01 Jotron logo slagord 1400x788
02 Jotron fargepalett 1400x788
03 Jotron ikoner 1400x788

Det strategiske arbeidet startet med å få innsikt i Jotrons kjerneområder og personlighet. Vi fasiliterte workshops og idémyldring med prosjektgruppen samtidig som hele organisasjonen leverte egne forslag til slagord. Med stor entusiasme sørget de ansatte for over 200 utkast som ble vurdert basert på gitte kriterier som selskapets historie, visjon og misjon.

Jotron slagord 1400x788

Prosessen resulterte i «Performance for Life» som inneholder både kvalitet, kompetanse og en langsiktighet både på produkt- og selskapsnivå. I tillegg til å ha livslang ytelse, er målet å redde liv.

Vi er også stolte over å ha utviklet en ny og moderne visuell identitet for Jotron. Arbeidet er et resultat av workshops, og inspirasjonen til det visuelle uttrykket ligger i misjonen, navnet, ingeniørfaget og ikke minst selskapets verdensledende posisjon.

04 Jotron air icon 1400x788
05 Jotron lyskasse airport 1400x788

Fonten Proxima Nova er moderne og geometrisk i uttrykket og har stor fleksibilitet, noe som er viktig for Jotrons mange ulike plattformer.

Sammen med Jotron har vi også arbeidet med flere av selskapets mange kommunikasjonsflater.

06 Jotron plakat torp 1400x788
07 Jotron brosjyre 1400x788
08 Jotron maritim icon 1400x788