Slår et slag for barn som trenger briller

Blindeforbundet frykter at regjeringens innstramminger i støtte til briller vil føre til at barn faller utenfor. Nå tar de et tak for barna i ny kampanje fra Something Good.

1 Dagbladet Magasinetx

Ifølge Blindeforbundet har 62.500 elever i barne- og ungdomsskolen behov for briller, kontaktlinser eller synstrening, og da regjeringen varslet kutt i støtten til briller for barn med synshemninger, var Blindeforbundet sterkt uenig.

– Vi frykter at barn vil falle utenfor og bli skoletapere. Alle barn bør få gratis briller, kontaktlinser og synsundersøkelser, sier Mia Jacobsen, kommunikasjonssjef i Blindeforbundet.

Frykter et klasseskille

Kutt i ordningen rammer de med dårlig økonomi hardest.

– Mange barnefamilier i Norge lever allerede på et trangt budsjett og kutt i støtten til barnebriller vil gjøre hverdagen til disse enda vanskeligere. Blindeforbundet frykter et klasseskille der lommeboka bestemmer, og at foreldre blir tvunget til å ta vanskelige valg for å få hverdagen til å gå rundt, sier Jakobsen.

For å gjøre flere oppmerksom på problematikken rundt «Brillesaken» og konsekvensene dette har for mange barnefamilier, har Something Good utarbeidet en rekke uttak for Blindeforbundet.

– Felles for dem alle er at de tar for seg de vanskelige valgene foreldre blir stilt overfor når de må ut med store summer til briller, og at de viser hvordan dette påvirker deres hverdag, sier kreativ leder Markus Lind.

Nødvendig for å følge med på skolen

Første uttak tok for seg hvordan mange familier får en ekstra økonomisk belastning ved skolestart da barna trenger briller.

– Det er mye som må på plass når et barn starter i skolen, som ransler, klær og utstyr, men når barnet i tillegg trenger briller, kan dette bli tøft for mange. Men barnet må ha briller for å kunne lære, ellers faller man fort utenfor. Vi ønsket derfor å sette det i kontekst ved å vise briller ved siden av helt normale innkjøp man gjør før skolestart, sier Lind videre.

8 Aftenposten
9 Aftenposten grønn

Engasjerte foreldre med ekte historier

Blindeforbundet forteller at de nå ønsker å få frem flere av sine kampsaker, slik som denne.

– Mange forbinder oss med førerhund og hvit stokk, men Blindeforbundet er til for alle de som ser dårlig, ikke bare de som er blinde. Brillesaken er et eksempel på det, sier Jakobsen.

Mange engasjerer seg i saken og de ønsket også å få frem de ekte historiene som allerede fantes i sosiale medier.

– Facebook og diverse kommentarfelt er fullt av fortvilte foreldre som sliter med å få hjulene til å gå rundt og som har uttalt seg om saken. Noen jobber ekstra for at deres barn skal kunne se. Vi tok derfor kontakt med noen av disse, og fikk dem til å lese inn sine sterke beretninger på video, slik at flere kunne få høre deres historie, sier tekstforfatter Mariann Lunde.

Something Good har også tatt for seg de vanskelige valgene foreldre blir stilt overfor i hverdagen, og ved hjelp av et grafisk uttrykk stilt dem opp mot hverandre.

– Underveis i prosessen med kampanjen fikk vi høre at noen foreldre ble tvunget til å velge bort alt fra ferie, reparasjon på bilen og regulering for å kunne kjøpe briller til barna. Altså må foreldre ikke bare velge bort det som går ut over dem selv, men også barnet og familiens vel og ve i hverdagen. Jeg hadde lyst til å få frem disse valgene i de grafiske elementene, men også konsekvensen av dette, sier Lind.

Til sammen har kampanjen hatt en bred synlighet både digitalt og utendørs, hvor det har blitt produsert innhold for sosiale medier, bannere, boards og annonser.

15 Taktiske bannere
14 Queenside bus
13 Stortinget

Andre involverte

M

Mia Jakobsen

Ansvarlig hos kunde