Snøhetta med ny visuell identitet for Hydro

Profilen skal reflektere selskapets nye rolle som ledende aktør i den globale aluminium-industrien.

90720 94a1a original
90721 c730a original
Foto: Halvor Molland/Hydro
90722 e1565 original
Foto: Halvor Molland/Hydro
90723 6cfd5 original
90724 45caf original
90725 27c91 original
Foto: Halvor Molland/Hydro
90726 f6e97 original
Foto: Halvor Molland/Hydro
90727 faaa2 original
Foto: Halvor Molland/Hydro
90728 3451f original
Foto: Halvor Molland/Hydro
90729 ff860 original
Foto: Halvor Molland/Hydro
90730 828ad original
Foto: Halvor Molland/Hydro
90731 44001 original
Foto: Halvor Molland/Hydro
90732 bd090 original
Foto: Halvor Molland/Hydro
90733 a158d original
Foto: Halvor Molland/Hydro
90734 ae733 original
Foto: Halvor Molland/Hydro
90735 56a3b original
Foto: Halvor Molland/Hydro
90736 26ec7 original
Foto: Halvor Molland/Hydro
90737 393fb original
Foto: Halvor Molland/Hydro
90738 a85d0 original
Foto: Halvor Molland/Hydro
90739 5947a original

I 2017 sikret Hydro seg selskapet Sapa gjennom et historisk viktig oppkjøp som plasserte Hydro i front av den globale aluminiums-industrien, med en tredobling av antall ansatte. Snøhettas design er utviklet for å kommuniserer Hydros nye globale markedsposisjon, samtidig som det skal bidra til å forene selskapets 35000 medarbeidere over hele verden.

For å utvikle den nye identiteten var over 100 mennesker fra alle nivåer i Hydro-systemet involvert i konseptuelle workshoper holdt i Snøhettas lokaler i Oslo, Innsbruck og New York. Dette resulterte i 12 potensielle konsepter for å formidle Hydros 112 år lange historie og kommunisere selskapets visjon for fremtiden. Etter nøye vurdering var det konseptet «Unite» som til slutt ble valgt.

Konseptet handler om å forene et selskap der lagarbeid på kryss og tvers av landegrenser utgjør selve hjertet av virksomheten. Konseptet reflekterer også hvordan Hydro forener aluminium med andre metaller, styrker de materielle egenskapene og samtidig forblir lett av vekt, et perfekt råmateriale innen en rekke industrier.

Snøhetta skapte den visuelle identiteten inspirert av de ultimate samlende symbolet: sirkelen, som samtidig refererer til Hydros historie. De sirkulære formene kan assosieres med aluminium-støpeemner eller et mer distinktivt og moderne Hydro-seilsymbol. Samlet utgjør den visuelle identiteten et sterkt symbol på Hydros fortid, nåtid og fremtid.

Fargepaletten er valgt for å reflektere Hydros kjernevirksomhet gjennom aluminium-grå, bauksitt-rød og skygger av blå som fremhever viktigheten av vann i Hydros hydroelektriske kraftvirksomhet.

Involverte byråer

Snøhetta Design