Statoil med innovasjonskonkurranse for unge

Prosjekt Fantasi: En konkurranse der barn og ungdom opp til 18 år inviteres til å fantasere fritt, og tegne eller visualisere idéer til morgendagens løsninger.

62236 8596c original
62239 92fba original