Suksesskonseptet Stand Out, Go North fortsetter

Det internasjonale reklamekonseptet for BI Norwegian Business Schools videreføres og utvides i år med to nye filmer.

«Winter is Coming» er fremdeles inngangen og i år er det den norske likestillingen som skal trekke internasjonale studenter til Norge og BI.

– Likestilling er viktigere for norsk økonomi enn olje, sier markedsansvarlig Anette Skott på BI

– Med likestilling tenker vi her på norske menn og kvinners like muligheter til å delta i arbeidslivet, også etter at de har fått barn. Full barnehagedekning, gode sykelønnsordninger, et fleksibelt arbeidsliv og foreldrepermisjon, hvor pappa tar en del av permisjonen, har ført til at andelen av norske kvinner i arbeid er svært høy. I 2017 jobbet faktisk 72,4 prosent av alle kvinner i arbeidsstyrken. Gjennomsnittet for OECD-land er 60,1 prosent.

Den økonomiske verdien av at de norske kvinnene jobbet mer, er større enn hele oljefondet.

– Med glimt i øyet og fokus på viktigheten av at pappaer verden over blir sitt ansvar bevisst, inviterer BI Norwegian Business School internasjonale studenter til Norge, sier senior rådgiver i Los & Co, Bjørn Kjetil Tønnessen.

– BI utdanner morgendagens bedriftsledere, politikere, mammaer og pappaer. Den nordiske modellen med balanse mellom jobb og familie, og likestilling mellom kjønnene, mener vi er viktig å introdusere for fremtidige beslutningstakere.