Vil vise at superhelter også møter hverdagen

Familievernets første nasjonale kampanje handler om å senke terskelen for å ta kontakt med dem.

De fleste foreldre kan kjenne på ønsket om å være superhelter i livet til barna våre. Men hverdagen består av opp- og nedturer. Noen ganger er det dårlig stemning og selv ikke superhelter klarer alltid å løse opp i den selv. Familievernet ønsker å ufarliggjøre det å be om hjelp utenfra når samlivet ikke lenger fungerer så godt.

– Målet med kampanjen er å øke kjennskapen til familievernets tjenester. Vi ønsker å senke terskelen for å ta kontakt og øke kunnskapen om hva familievernet faktisk kan bidra med. Mange forbinder oss med samlivsbrudd og obligatorisk mekling, men i virkeligheten er tilbudet mye større og foreldre kan få hjelp til å finne gode løsninger før problemene vokser seg for store, sier kommunikasjonsdirektør Elisabeth Ørving i Bufdir.

91306 3f4de original
91307 1d741 original

Senker terskelen

Ambisjonen er å heve kunnskapsnivået om hva familievernet faktisk kan bidra med i befolkningen. Ifølge en fersk undersøkelse gjort av Respons Analyse på vegne av Familievernet, er det kun 12% som vet at tilbudet finnes (uhjulpen kjennskap), kun halvparten vet at det er gratis, og kun 25% vet at familievernet ikke er en del av barnevernet.

Samtidig kan de fleste kjenne seg igjen i at familielivet ikke alltid blir slik man hadde tenkt på forhånd. Denne satsingen skal bidra til at det blir enklere å ta kontakt og be om hjelp, helst før det går utover barna.

– Stort og virkningsfullt univers

Det er Trigger som står bak det nye konseptet «Mega Parents», som ble til etter å ha jobbet tett med familievernet for å forstå utfordringen de hadde.

– Da vi kreativt kom opp med superheltene, så vi raskt at dette åpnet et stort og virkningsfullt univers å boltre oss i, sier kundeansvarlig Lene Lyck Fasting.

– Filmen gir forhåpentligvis en positiv og gjenkjennbar nostalgisk følelse av det å være en god superhelt, helt til man setter latteren litt i halsen når man ser hvilken effekt «diskusjoner» mellom voksne kan smitte over på barns lek. Det har vært en skikkelig fin jobb sammen med Filmdepartementet, og vi håper vi kan få videreutvikle både karakterene og stilen videre.

Det er Filmdepartementet med regissør Kenneth Karlstad som har produsert filmen og tilhørende animasjoner som skal brukes i kampanjen.

91308 71b1c original
Teamet fra Trigger, nederst fra venstre: kunderådgiver Lene Lyck Fasting, kreatør Bjørnar Flyum, produsent Jannecke Nordskog. Øverst fra venstre: kreatør Eystein Norderval, innholdsrådgiver Ina Stavrum og innholdsrådgiver Helene Svabø. Prosjektleder Astri Natvik var ikke tilstede da bildet ble tatt.

Andre involverte