Tar opp kampen mot fiendtlige kommentarer

Røde Kors vil vekke den tause majoriteten som er uenige med fiendtlige kommentarfelt-meldinger, men som ikke tar avstand fra dem.

Onsdag lanserte Røde Kors kampanjen: «Kan du snakke, kan du bidra», en film der barn som har flyktet til Norge leser reelle fiendtlige nettkommentarer. Røde Kors opplever at grensene for hva som er akseptabelt å si stadig blir flyttet, og kommentarfeltene på sosiale medier flommer over av ufine og feilaktige påstander. Nå vil Røde Kors vekke den tause majoriteten som er uenige med fiendtlige kommentarer, men som ikke tar avstand fra dem.

– Skal vi lykkes med integreringen, må vi snakke med flyktningene og ikke om dem, sier generalsekretær i Røde Kors, Åsne Havnelid.

– Å tie stille er også et valg. Det er vårt felles ansvar å reagere mot urett. Taushet hindrer integrering, sier Havnelid.

Målet er å øke respekten for og kunnskapen om asylsøkere og flyktninger, samt å sørge for at de føler seg velkomne.

– Språket vårt er nøkkelen til inkludering. Det kan både starte og stoppe integreringen. Derfor oppfordrer vi folk til å spre gode holdninger, og ta avstand fra fiendtlig språk, sier Havnelid.

73966 e84cc original

Som en farsott på Facebook

Filmen har siden lanseringen onsdag fått 1.532.782 visninger, over 100.000 delinger og kommentarer, kampanjen har mottatt 9116 signaturer, mens 3989 har svar på spørsmål.

Du kan også se filmen på Røde Kors sine Facebook-sider.

– Vi håper filmen får folk til å tenke seg om, og at de får lyst til å bidra i hverdagsintegreringen og vise flyktningene at slike kommentarer ikke er representative for norske holdninger, sier Havnelid.

Her er tre reelle eksempler på kommentarer Røde Kors har funnet på offentlige Facebook-sider og som er brukt i filmen:

«Få ut pakket!», «Håper hele bunten reiser hjem igjen.», og «Det er tragisk å være vitne til at Norge fylles opp av kriminelle fremmedkulturelle individer.»

Mangel på informasjon

– Mange fiendtlige utsagn er et resultat av frykt og manglende informasjon. Vi må sørge for at hverdagspraten om flyktninger er basert på fakta og kunnskap, og ikke på feilaktige påstander og fremmedfrykt. Her har vi alle et ansvar. Vi må snakke med hverandre, ikke om hverandre, sier Havnelid.

Av de 31.145 som søkte asyl i Norge i fjor var 10.254 barn under 18 år, blant dem var flere av barna i filmen.

– Starten på god integrering er derfor ganske enkelt at vi begynner å snakke sammen, sier Havnelid.

Kampanjen ble for øvrig viet et innslag i Dagsrevyen på onsdag.

Utmerkelser

  • Gullblyanten 2016 Ikke-kommersiell