«The Live Tile Experiment»

Windows 8 lanseres i disse dager, og selv om det meste av reklamemateriellet er laget i USA, finnes det unntak. Denne filmen er laget på Majorstua.

14437 17a80 original