The Truck Driver’s Mother

Norske myndigheter sliter med å få utenlandske yrkessjåfører til å høre på seg. Nå tar de mor til hjelp.

80076 48e2c original