TINE tar pulsen på teknologien

Teknologiradaren 2022 identifiserer teknologitrender relevante for TINE. Den har som mål å vurdere modenheten til teknologier, ha fokus på forståelse av temaet og inspirerende bruksområder. Med dette ønsker TINE å skape engasjement rundt teknologi og et levende Norge.

01 Teknologiradar bakside oppslag grønn teknologi stor
02 Teknologiradar mann forside
03 Teknologiradar 02

April Design vant konkurransen om å utforme en helhetlig grafisk profil og et magasin som presenterer Teknologiradaren 2022.

Teknologiradaren er bygget opp av overordnede teknologitemaer med et dypdykk i utvalgte teknologier. I magasinet vil teknologienes modenhet vurderes uavhengig av potensielle bruksområder i TINE. Modenheten blir kategorisert i tre nivåer: «Vurder» (mest moden), «utforsk», og «overvåk» (minst moden).

04 Hensikten med teknologiradaren
05 TINE Teknologiradar alle kapittelsider hvit
06 Teknologiradar bakside oppslag det fysiske i det digitale hvit ny
07 Teknologiradar tatovert leser

Magasinet inneholder åtte kapitler som er tydeliggjort med hver sin distinkte farge. De åtte kapitlene er hentet fra radaren og innholdet er levendegjort med bilder og illustrasjoner.

– Vi har lært masse om muligheter for hvordan ulike teknologier kan bidra til å løse nåværende og fremtidige utfordringer, sier Marianne Spernes, senior designer.

08 Hva kan Tine bruke dette til
09 Teknologiradar oppslag Ernæringsgenomikk hvit
10 Teknologiradar rød sirkel
11 Hva kan jeg bruke teknologiradaren hvit
12 Teknologiradar magasin forside stabler 1

Innholdet i Teknologiradaren er utarbeidet i TINE IT sin avdeling Arkitektur og Ny Teknologi.

– Dette har vært et kjempemorsomt prosjekt, og samarbeidet med TINE har vært fantastisk, sier Catharina H. Wedel Jarlsberg, senior designer og daglig leder.