TRY med ny animasjonsfilm for UiB

TRY Råd og TRY Motion står bak en fersk animasjonsfilm for Universitetet i Bergen og prosjektet UiB tjenesteutvikling – et stort organisasjonsutviklingsprosjekt og en verktøykasse for endring på UiB.

Uib

UiB Tjenesteutvikling bidrar til å fornye Universitets administrative tjenester, og på den måten sikre god støtte til universitetets primæroppgaver: forskning og utdanning. Det vil si legge til rette for en administrasjon som fremstår helhetlig, uavhengig av om tjenestene løses på instituttnivå, fakultetsnivå eller i sentraladministrasjonen.

Det har vært et veldig spennende prosjekt å jobbe med, sier rådgiver i TRY Råd, Synnøve Vindheim Svardal.

– UiB er en stor og kompleks organisasjon som har vært veldig modige i arbeidet med helt ny metodikk og et sterkt fokus på å gjøre sine medarbeidere i stand til å innovere og være kreative.

Rådgiver Silje Marie Bjerkeng forteller at UiB Tjenesteutvikling er inne i sitt femte prosjektår:

– Prosjektet krever en ny måte å jobbe på for oss ansatte, i tillegg til en større grad av involvering og tverrfaglig samarbeid. Resultatene så langt er gode og det er vi naturligvis stolte av.

Kjernen i UiB tjenesteutvikling handler blant annet om å gjøre de ansatte i stand til å ta raskere avgjørelser, teste mer, våge å feile og å være mer kreative og innovative i jobben sin. Metodene som har blitt tatt i bruk, som eksempelvis Google sprint-metodikk, har ført til mer involvering og mer brukertilpassede tjenester.

– Nå ønsker vi å dele av kompetansen vår om hvorfor vi har lyktes – både internt og eksternt. Samtidig innser vi at temaet kan oppleves som lite håndgripelig for folk med lite bakgrunnsinformasjon. Derfor fikk vi hjelp fra TRY Motion til å lage en animasjonsfilm som i all hovedsak skal brukes til å gi et enkelt og engasjerende anslag i sammenhenger der vi forteller om prosjektet, sier Bjerkeng.

Se filmen her.

Animatør og illustratør Tord-Øystein Stubberud i TRY Motion ønsket å stikke hull på forestillingen om at offentlige prosesser og beskrivelsene av disse ofte er langtrukne, selv om det ikke er tilfellet.

– Derfor var det viktig for tekstforfatter Cato Gjertsen og undertegnete at både manus og animasjonene var lette i steget. Animasjonene måtte også være mest mulig konkrete på hva som er essensen i prosjektet. For oss handlet det om kolleger som løser utfordringer sammen ved å være kreative. Den visuelt destillerte versjonen av dette kan sies å være når du matcher geometriske figurer med tilhørende åpninger. Derfor er det nettopp plassering av enkle klosser som utgjør den røde tråden i filmen. Noe av ideen var at seerne skal kunne få et grovt inntrykk av filmens budskap, selv hvis lyden skulle være skrudd av, sier Stubberud.

UiB er godt fornøyd med sluttleveransen, og Bjerkeng synes det ble en film som leverte bra på brief. – Vi liker spesielt godt hvordan filmen fremhever samhandling og den kreative skaperkraften i prosjektet. Et universitet er jo per definisjon en utforskende institusjon. Å representere det aspektet gjennom klosser som skal finne sin riktige plass, noe som egentlig forbindes med at små barn gjør, var kløktig og virkningsfullt, sier Bjerkeng.