Verdens arbeidsmiljødag

Arbeidstilsynet markerer verdens arbeidsmiljødag med å understreke viktigheten av at unge arbeidstakere får den opplæringen de trenger for å jobbe sikkert.

84862 750e9 original
84863 bb2ec original
84864 33243 original
84865 92752 original

20 unge mennesker har mistet livet på jobb siden 2011, og over 1000 unge blir alvorlig skadet på jobb hvert år. Mange av ulykkene kunne vært unngått med bedre opplæring.

28. april er verdens arbeidsmiljødag, og Arbeidstilsynet markerer i år dagen med å sette søkelyset på hvor viktig det er at arbeidsgivere gir unge arbeidstakere den opplæringen de trenger for å jobbe sikkert.

I alt har 20 personer under 25 år mistet livet på jobb i Norge siden 2011. Én av dem var Ola Egge Ødegaard som omkom i en tragisk ulykke på sommerjobb i 2013. I håp om at sønnens historie kan bidra til å redde liv stiller foreldrene hans opp i de nye filmene som skal minne landets arbeidsgivere på deres spesielle ansvar overfor unge arbeidstakere.