Darwinisme i næringslivet: Ny normal krever ny teknologi

Etter den første sjokkbølgen la seg så vi at markedet krevde raskt tilpassing. Her var det «survival of the fittest», skriver Andreas Beining, gründer i app-selskapet Beining & Bogen.

Godt Brød og Woltx
Foto: Benjamin Backofen

Mens store deler av næringslivet lå i brakk, representerer app-spesialister en nisje som har sett behovet eksplodere siden våren 2020. De nye appene må strekke seg helt hjem i sofaen til sluttbrukeren.

Da COVID-19 førte til nedstenging av Norge, ble hverdagen endret for oss alle. Det som tidligere hadde vært kun et forretningsfortrinn ble nå nødvendig for overlevelse. En digital forretningsmodell er avgjørende for å lykkes. Bedrifter som Godt Brød har satset på app og hjemlevering, og konsulentselskaper med appdesignere og -utviklere som Beining & Bogen så kundene skrike om hjelp. Statistikk fra SSB viser at netthandelen økte dramatisk under pandemien, og ifølge ekspertene er det et nytt tankesett som gjelder. Det ble raskt behov for ny teknologi som drev den nye, digitale forretningsmodellen. Bedrifter trengte gode apper som leverte A-Å, og ikke som bare var et supplement til den vanlige forretningsmodellen, som var død.

Helt hjem

Mange store matvarekjeder, bakerier og restauranter opplevde en massiv etterspørsel etter hjemlevering under pandemien. Da ble det viktig at bedriftene evnet å snu seg om og investere i nye løsninger. Vi ser at bedrifter, selv tradisjonelle som dem som selger melk og brød, tvinges til å sette sin digitale verdiskapning i sentrum for driften. Digitaliseringen som har pågått lenge måtte gjøre et kvantesprang. Vi estimerer at en utvikling som ville tatt fem-åtte år skjedde i løpet av kun seks måneder i 2020. Nå er det nye spilleregler.

Ifølge KPMG CIO Survey 2020 har det under pandemien vært en stor vilje til å investere i ny teknologi. 47 prosent av IT-lederne i undersøkelsen sa at pandemien har akselerert investeringene i digitalisering og nye teknologier.

Kristin Larsen, markedssjef ved Godt Brød, forteller at de ønsket å legge vekt på videreutvikling av appen sin for at kundene skulle få en så enkel hverdag som mulig da Norge var nedstengt. Dermed fikk Beining & Bogen, som har jobbet med Godt Brød siden 2016, nok et oppdrag.

– Vi er de første i Norge med en integrasjon med Wolt. Dette betyr at det er mulig å bestille varer fra vår app og få dette levert på døren av et bud fra Wolt. I tillegg kan kundene våre også benytte seg av «klikk og hent» i appen om de ønsker det, sier hun.

Investeringer i ny teknologi

Ifølge en spørreundersøkelse foretatt av Norstat på oppdrag fra Computas har 8 av 10 bedrifter gjennomført digitaliseringstiltak i løpet av pandemien, og 47 prosent av disse har investert i nye tjenester og løsninger. For at hjemlevering skal fungere trenger man gode apper som er brukervennlige. Derfor har teknologiselskaper fått mange henvendelser fra bedrifter som trenger ny teknologi, tilpasset den nye hverdagen.

Det har ført til nyansettelser i teknologibransjen, på tross av at samfunnet var nedstengt. Beining & Bogen utvidet i 2020 med tre nye stillinger og i 2021 har ansatt enda en utvikler. Vi ser at samfunnet utviklet seg like raskt de første seks månedene av pandemien som det ellers ville gjort i løpet av ti år. Alle skulle digitalisere og trengte apper som gjorde kundeopplevelsen enklere og bedre. Derfor var det naturlig for oss å investere i nye talenter.

Ny kunnskap for en ny tid

I en tid hvor samfunnet digitaliseres svært hurtig er det avgjørende at kunnskap deles og videreformidles til andre i bransjen, og den nye generasjonen utviklere. Nettopp derfor velger flere utdanningsinstitusjoner å samarbeide med teknologiselskaper om kunnskapsformidling. På den måten forsøker man å sikre at unge utviklere blir opplært i det som skjer i bransjen akkurat nå. Beining & Bogen har hatt fjernundervisning med studenter i iOS-utvikling på Høyskolen Kristiania, samt i interaksjonsdesign på Høyskolen i Volda i samarbeid med IGM mens pandemien har pågått. Vi ønsker å delta der kunnskap deles og utvikles, og være med på å utdanne gode utviklere. Dette ble ekstra viktig i en spesiell tid hvor landet var stengt ned, samfunnet endret seg raskt og det var etterspørsel etter app-designere og -utviklere. Det er viktig at slik undervisning fanger hva som foregår i bransjen for øyeblikket og gir studentene praktisk opplæring i dagens teknologi, design og brukervennlighet.

Den nye normalen

Under COVID-19-pandemien har det blant bedrifter vært et stort fokus på app-utvikling og teknologisk utvikling for å holde tritt med samfunnets endringer. På tross av at mange bransjer har opplevd tilbakegang mens samfunnet har vært stengt ned, så har flere innen teknologibransjen opplevd vekst. Ifølge undersøkelsen av Norstat på vegne av Computas sier mer enn annenhver bedrift at de planlegger å investere mer i teknologi de neste 12 månedene.

Dette betyr selvsagt travle dager hos konsulentselskaper med teknologer, designere og utviklere. Hos Beining & Bogen har omsetningen økt fra omkring 11.500.000 NOK i 2019 til 14.000.000 NOK i 2020. Resultatet er økt fra omkring 2.900.000 i 2019 til 3.800.000 i 2020. Mye tilsier at endringene vil vedvare også etter pandemien.

Kundenes vaner er endret for alltid og derfor vil søkelyset på gode apper fortsette også etter pandemien. Hjemlevering er her for å bli og den teknologiske utviklingen vil fortsette i alle bransjer. De fleste bedrifter er nå på utkikk etter gode utviklere og teknologi som gjør hverdagen enklere. Blant våre nye kunder finner man store navn som Kahoot!, Fagforbundet, Finn.no og Telia, samt gründerbedrifter som Diffia og Datek Smart Home. Samfunnet er endret for alltid.

Andreas Beining er daglig leder i Beining & Bogen.