Hjemmekontoret tynger reklame- og designbransjen

En undersøkelse foretatt av Kreativt Forum blant byråmedlemmene, viser at reklame- og designbransjen sett under ett klarer seg noenlunde godt økonomisk under Covid-19, men at mangel på samhandling sliter på mange. – Det er først og fremst de menneskelig påkjenningene vi er bekymret for, sier Kjetil Try, administrerende direktør i TRY-huset.

Hjemmekontor
Bilde av Vanessa Garcia fra Pexels.

En rapport om status i bransjen under Covid-19 er nylig offentliggjort for Kreativt Forums medlemmer. Den bygger på en undersøkelse blant reklame- og designbyråer i bransjen, og viser blant annet følgende nøkkeltall:

  • Rundt halvparten av byråene melder om en omsetning på nivå med – eller over – hva som er normalt for årstiden. En knapp fjerdedel melder om en omsetningssvikt på mellom 10-20 %, mens en drøy fjerdel er hardere rammet. 10 % av byråene melder om en svikt i omsetningen på over 40 %. De fleste forventer at omsetningen vil holde seg på samme nivå de kommende månedene.
  • Rundt en tredjedel av byråene har fortsatt permitterte ansatte. De fleste av disse har permittert rundt 10-20 % av arbeidsstokken med en permitteringsgrad på 40-50 %. Kostnadskutt og lønnsjusteringer, er de mest brukte tiltakene utover permittering.
  • Nær 70 % av byråene har innført hjemmekontor for de fleste av/alle sine ansatte og det å klare å opprettholde motivasjon og engasjement hos medarbeiderne og ivareta de som sliter, anses å være blant de viktigste utfordringene fremover. Andre områder som har høy prioritet, er å lykkes med innsalg av nye oppdrag og kunder, holde byråøkonomi i pluss og finne den rette balansen mellom kostnadskutt og vekst.

– Har knapt satt sine ben i lokalene våre

Administerende direktør Kjetil Try i TRY-huset forteller at den største utfordringen er at de som jobber der ikke møtes.

– Menneskene som jobber her har nesten ikke sett hverandre på mange måneder, og noen har ikke møtt kollegaer fysisk på snart et år. Det har også begynt mellom 40-50 nye medarbeidere her siden mars i fjor, og disse har knapt satt sine ben i lokalene våre, forteller Try.

– Vi kjører et ganske stramt regime på smitte, og bare de som må, eller har veldig gode grunner til å møte på jobben, får lov. Det vil i praksis si at rundt 90 % har hjemmekontor. Økonomisk går det bra og leveransene til kundene våre fungerer også godt, så det er først og fremst de menneskelig påkjenningene vi er bekymret for, særlig gjelder dette mange unge folk som bor alene, fortsetter han.

Han er likevel optimistisk for tiden fremover. – Når det gjelder tiden etter sommeren har vi ingen bekymringer annet enn at vaksinene bør virke som de skal. Vi har nyoppussede lokaler og regner med å få et skikkelig energikick når vi forhåpentligvis kan samles i Øvre Slottsgate etter sommerferien, sier Kjetil Try.

Stemningx
Forrige gang man hadde anledning til stor bransjesamling, var under Gullblyanten, 6. mars 2020. Uken etter var nedstengingen i gang. Foto: Tor Lie

– Vi er flokkdyr av natur

Pia Gundersen, administrende direktør for Allegro i Vestfold, forteller at de regner seg som heldige, siden byrået har klart seg godt så langt i pandemien.

– De utfordringene vi ser for oss at selskapet og de ansatte vil møte på i tiden fremover er hovedsakelig av mellommenneskelig art. Vi er flokkdyr av natur og trenger å se hverandre. Samtidig er preferansene for arbeidssted og -metode blitt langt mer individuelle. Dermed må vi anta at arbeidsplassen ikke blir som før, selv etter vaksine. Vi tror at lojaliteten til selskapet kan dale når vi sitter hver for oss, og ikke blir like viktige i hverandres liv og hverdag. Fjernledelse er vanskeligere; det å se og ivareta den enkelte sine behov, anerkjenne og gi konstruktive tilbakemeldinger. Som nyansatt tar det nå lenger tid å bli kjent med kollegaer og deres kapasitet og personlighet. Vi savner spontanitet og art by accident, som skjer i langt større grad når vi er på samme sted, forteller Gundersen, og legge til at hun gleder seg til å komme tilbake til en normaltilstand der mangel på tid igjen skal bli den største utfordringen.

Line Støtvig
, daglig leder og rådgiver i designbyrået Cretalux, har liknende bekymringer.

– Det er effektivt å sitte på hjemmekontor og på teams, men vi opplever en utfordring ved å ikke være sammen i et felles kreativt fysisk miljø. Og håper som alle andre at vi snart kan være i studio igjen! I tillegg ser jeg det som en utfordring at nyansatte ikke kan bli fulgt opp på lik måte som ellers. Ikke minst blir det sosiale borte ved kaffepraten, lunsjen og så videre, forteller Støtvig.

I det lille Oslo-byrået BRUNCH har de vært heldige med vindretningen under Covid-19, ifølge kreatør og partner Markus Ivan Johansson.

– Vi har vært utrolig heldige og har opplevd å få mer å gjøre av kundene våre, i tillegg til noen nye kunder. Vår største utfordring er å samle laget i en tid hvor Brunch har vokst en del, med noen nye brunchere som vi nesten bare har sett på en skjerm. Vanligvis bruker vi mye tid på å bli kjent med kunder og tette samarbeid, men det siste året har det blitt mindre tid til det, forteller Johansson.