Kråke med et samfunnsoppdrag

Over 800.000 norske boliger lekker energi. Det skal denne kråka og Glava Isolasjon gjøre noe med!

Fryktet av kraka

Å fyre for kråka er ikke bare et energiproblem. Hus som lekker varme er også et gigantisk miljøproblem, for det hjelper lite med varmepumper og solceller hvis boligene våre fortsatt lekker energi. Ved å etterisolere eldre boliger kan Norge kutte klimautslipp og tette for energilekkasje i én smekk.

For få etterisolerer

Sammen med Glava Isolasjon har Metro Branding laget en kampanje som nettopp skal bidra til å belyse problemet med at vi fyrer for kråka.

Målet med kampanjen er todelt:

 • Gjøre boligeiere som bor i eldre hus oppmerksom på problemet med energilekkasje. Her er det kilowattimer (og penger) å spare, samtidig som etterisolering gjør huset ditt mer komfortabelt å bo i.
 • Gjøre tømrere tryggere på å rådgi sine kunder i energispørsmål. I dag er det nemlig bare én av fem boligeiere som energioppgraderer (etterisolere og skifte vinduer/dører) når de pusser opp. Her kan håndverkeren bidra med å gi gode råd!

Kråke i alle kanaler

Kampanjen skal gå over flere uker i oktober og november, og sentralt i kommunikasjonen står en særegen rakker av en kråke. Kråka visualiserer begrepet «å fyre for kråka» og er en rød tråd i alle flater hvor kampanjen rulles ut:

 • Display
 • Facebook/Instagram
 • Snapchat
 • LinkedIn
 • YouTube
 • Printannonser
 • Radio/podkast
 • Nettsiden glava.no
 • Nyhetsbrev
 • Utendørsreklame
 • Besøk på byggeplass

Kråke til besvær

Stortinget har vedtatt å redusere energibruken i eksisterende bygg med 10 TWh innen 2030, hvorav 4 TWh skal tas i boliger. Det tilsvarer etterisolering og nye vinduer i 400.000 av de 800.000 eneboligene bygget på andre halvdel av 1900-tallet.

Kampanjen til Glava Isolasjon tar sikte på å skape oppmerksomhet rundt utfordringen, og samtidig bidra til løsning – ved å snakke direkte til boligeier og håndverkere.

At det er Glava Isolasjon som står bak, er helt naturlig.

Glava Isolasjon har tross alt vært fryktet av kråka helt siden 1935.