Los & Co-film vant VM i trafikksikkerhet

Los & Cos «Takk for oppmerksomheten»-filmer for Statens vegvesen er kåret til verdens beste kampanjefilmer om trafikksikkerhet.

Takk for oppmerksomheten

Global Road Safety Film Festival i Geneve arrangeres under ledelse av FN’s veisikkerhetssamarbeid. I år gikk seieren til Norge, for filmene i kampanjen «Takk for oppmerksomheten». Filmene gikk til topps i sin kategori etter kriterier som tydelig og relevant innhold, tilpasning til målgruppen, kvalitet og originalitet.

«Takk for oppmerksomheten» er en svært viktig kampanje, som tar opp uoppmerksomhet som er et relativt nytt tema innenfor trafikksikkerhet. Atferdsendring er krevende, men vi har tenkt helhetlig på alt fra fysiske til kognitive distraksjoner og valgt en innfallsvinkel som er positiv og motiverende. Det er utrolig gøy å få internasjonal anerkjennelse for dette, sier kundeansvarlig hos Los & Co, Christin Elvegård.

– I holdningsarbeid må vi jobbe ut ifra hvordan folk faktisk fungerer, og det har vært viktig med ideer og formuleringer som ligger nært oss i hverdagen. Blant annet uttrykket «å ikke ha hodet med seg». Prisen er en verdifull bekreftelse på at vi klarer å lage universelt forståelige ideer, selv på kompliserte temaer, sier det kreative teamet i Los & Co, Jan Cato Tangen og Carina Laurhammer.

Rita Helen Aarvold i Statens vegvesen mener det ikke er tilfeldig at deres kampanjer vinner priser rundt om i verden.

– Vi tror det både skyldes at de er godt laget rent filmatisk, og at de taler til både hjertet og hodet. Vi spiller ikke på unødvendig frykt eller forferdelige scener, men på kunnskap og gjenkjennelse. Slike priser er til stor inspirasjon og gir økt motivasjon til fortsatt kamp mot trafikkdøden. Det samme gjør de gode tilbakemeldingene vi får fra publikum. Men den viktigste premien er selvsagt endringene vi ser i holdninger og atferd, og i selve ulykkesstatistikken, sier Aarvold.

«Takk for oppmerksomheten»
«Hodeløs»