Å finne et kreativt team

Morten og Mattis til Good Morning Naug (en overgangsmelding av det litt uvanlige slaget).

MM sofax
Morten Andresen og Mattis Bentzen.

Når man leser saker om nyansettelser, virker alt så rosenrødt og klisjeene henger løst. I pyntelige «intervjuer», snakker man om «perfekt match», «de som sto øverst på listen», og «jubelen sto i taket», mens de nyansatte snakker om «kombinasjonen av kreativitet og strategi» og «de har stått på listen vår lenge». Men i virkeligheten er det en ganske omstendelig prosess å komme fram til denne perfekte matchen.

For vår del i Good Morning Naug handlet det først om å finne ut hvilken kompetanse som til enhver tid trengs mest inn i vårt lille mantra om å skape resultater for kundene våre med strategi, teknologi og magi. Det er en lang verdikjede som går helt fra innsikt og strategi, til content og performance. Så første avkrysning i boksen ble at vi måtte få inn mer på magi, for til syvende og sist er det den variabelen som blir den utslagsgivende faktoren og skaper differensiering.

De senere årene er det jo ord som performance, content og algoritmer som har fått lov tll å få plassen i markedsførernes bevissthet. Det kommer de også fortsatt til å gjøre. Men nå begynner erkjennelsen om at hjernene våre ikke er så forandret, å få fotfeste. Det betyr at emosjonell tilknytning og historiefortelling er på full fart tilbake i vokabularet, men i nye former og i en sterkt utvidet verktøykasse.

Så neste siling ble å finne de kreatørene som kan skape magien også utover de vanlige betalte flatene og hvor den like gjerne oppstår på hjemmesiden eller i et PR-løp. Det krever at man finner noen som både har erfaringen med å tenke konseptuelt og skape historier, samtidig som man er interesserte nok i faget til å se alle mulighetene som finnes utenfor de betalte flatene.

Det blir ikke mange igjen på blokka når man har kjørt den silingen, men det stopper likevel ikke der. For i et byrå hvor man jobber med samme bredden i leveranser som de store, men med lettbentheten til et lite hvor alle sitter i et åpent lokale og fritt for avdelinger, må man ha på plass mennesker som fungerer inn i tverrfaglige team. Det krever lave skuldre og et ønske om å lykkes sammen, uten at prosesser eser ut.

Ført når vi har funnet de som passer inn i en slik setting, har vi et nytt team til Good Morning Naug. Da har kretsen blitt så liten at vi ringte til Mattis Bentzen og Morten Andresen og inviterte de inn på en prat. Heldigvis sa de ja. De kommer nå fra et fem år langt opphold i Geelmuyden Kiese og hatt en bratt læringskurve der etter å ha vært i byråer som Dinamo og DDB tidligere.

IMG 2579
Morten Andresen (til høyre i bildet) og Mattis Bentzen (diskret med ryggen til) bruker av og til skogen som hjemmekontor.