Æra ansetter tidligere leder av Rethinking Economics

Innovasjonsstudioet Æra har ansatt Marie Storli som systemøkonom for å styrke arbeidet med bærekraftig systemendring.

Marie Storli Æra 2x
Marie Storli blir systemøkonom i innovasjonsstudioet Æra, og den nye arbeidsplassen ligger i Torggata i Oslo. Foto: Taral Jansen

Marie Storli kommer fra en lederstilling i Rethinking Economics Norge, som er en medlemsorganisasjon for økonomer, studenter og andre med økonomifaglig interesse. Her jobbet hun for en mer virkelighetsnær økonomiutdanning med flere perspektiver, teorier og metoder relevante for vårt århundre.

Storli er utdannet samfunnsøkonom, med en sterk interesse for økologi og sosial bærekraft, i tillegg til økonomiens historie. Dette ledet henne til å utforske muligheten for en økonomisk reform i vårt århundre. Nå tar hun med seg sin svært brede kompetanse inn i sin nye rolle som systemøkonom hos innovasjonsbyrået Æra, som spesialiserer seg på nettopp bærekraft.

– Jeg elsker å jobbe med folk som har lyst til å gjøre en endring i verden, og som ikke er redd for å utfordre rammene til det etablerte. Her føler jeg at Æra treffer midt i blinken, sier hun.

– Utrolig imponerende bakgrunn

Hun vil hovedsakelig jobbe med Floke, som er systeminnovasjonsprogrammet til Æra. Her møtes ideell, offentlig og privat sektor for å samarbeide om å løse våre største samfunnsutfordringer. Tidligere sesonger av Floke har blant annet tatt for seg ungt utenforskap, mobilitet, plastsøppel, og et truet friluftsliv. Floke-ansvarlig og partner i Æra, Mads Bruun Høy, er godt fornøyd med selskapets nye kollega:

– Marie har en utrolig imponerende bakgrunn, som inkluderer alt i fra vitenskapelig assistent ved UiO til frivillige verv helt sentrale for det hun og vi ønsker å få til. Hun er med andre ord en svært kunnskapsrik og kompetent skaper som systemene våre trenger. Derfor synes vi også dette er helt midt i blinken. Vi har gledet oss veldig til å komme i gang etter sommeren med Marie på kontoret, sier han.

– Må tenke visjonært

Ved siden av arbeidet i Æra fullfører Storli nå et bokprosjekt. Hun skriver om hvordan vi kan bygge en bærekraftig økonomi for det 21. århundre ved å la oss inspirere av økologiens mangfold. Parallellene mellom de to kontorene, Æra og boken, er tydelige:

– Bærekraftsutfordringene vi står overfor i dag er store og komplekse. Løsningene krever at mange av oss må tenke visjonært, og evne å videreformidle de globale endringene nødvendig. Det klarer vi kun hvis vi kaster fra oss gårsdagens tankegods, og reelt tar til oss nye – fra sikre og konstruktive kilder, selvfølgelig, avslutter Marie Storli.