Æra ansetter tidligere leder for naturforvaltning i DNT

Hvordan skal vi fortsette å reise? Det er et spørsmål innovasjonsstudioet Æra nå forsøker å besvare ved å ha ansatt Trygve Sunde Kolderup.

DSC01157x
Trygve Sunde Kolderup. Foto: Taral Jansen

Opprinnelig utdannet økonom, fortsatte Trygve Sunde Kolderup studieveien sin inn i naturbasert reiseliv og besøksforvaltning på NMBU. Deretter ble han redaktør for friluftsmagasinet UTE, samtidig som han etablerte seg selv som reiselivsgründer på Træna, helt ytterst på Helgelandskysten. Senere gikk veien videre til DNT, hvor han ble organisasjonens ansvarlige for naturforvaltning. Etter å ha, blant mange andre ting, utarbeidet deres bærekraftsstrategi og startet initiativet Nasjonale Turiststier, går han nå videre til å utforske balansen mellom reiseliv og ivaretagelse av natur hos Æra.

– Reiselivsnæringen er viktig for mange både store og små lokalsamfunn i Norge, men det er også en næring som har negativ påvirkning på våre omgivelser. I verste fall irreversible. Vi vet at vi kommer til å fortsette å reise av ulike årsaker. Derfor må vi finne ut av hvordan det kan gjøres på en skånsom måte, hvor vi hensyntar flere ulike fremtidsscenarier, sier Trygve.


En friluftsfloke

I 2021 ble 22,3 millioner reiser foretatt i Norge, ifølge SSB. Skal vi arbeide mot en regenerativ fremtid, er vi derfor avhengige av å parallelt jobbe med et varsomt reiseliv. Nøyaktig hva det innebærer blir nå Trygves jobb, i godt selskap fra kolleger som blant annet har jobbet med et flertall prosjektet innen destinasjonsutvikling, en friluftsfloke, og som er hjernene bak det naturnære reiselivsselskapet Ærli. 


– Vi må gjerne bruke naturen, men vi kan ikke forbruke den. Ligger det noe i motsetningen mellom disse to begrepene som kan «fikse» måten vi reiser på? I Æra har vi jobbet med denne utfordringen siden vi tok for oss friluftsparadokset i 2016. Vi vet at vi må vi endre premissene for reisens verdikjede i alle ledd, dersom vi faktisk skal fortsette å reise. Med Trygve kan vi nå jobbe enda mer dedikert med dette, sier CEO Øystein Hagen.


Et spesialisert kompetansemiljø innen reiseliv

Regioner, kommuner, eiendomsutviklere og reiselivsbedrifter står på Æras liste over kunder de siste syv årene. Arbeidet med disse var det som til stadighet fanget Trygves interesse for selskapet:

– Jeg har lenge fulgt Æra fra sidelinjen, og sett til arbeidet deres som noe jeg har hatt lyst til å være endel av selv. Her anerkjennes reiselivets utfordringer som komplekse, og av en natur som ikke kan løses med kreativitet alene. Det trengs erfaring og prosesser bare Æra har, og selvfølgelig et særegent engasjement, fortsetter han.

Trygve blir starten på et spesialisert kompetansemiljø innen reiseliv i Æra, der ordet «reiseliv» brukes som en samlebetegnelse på et system som omfatter mer enn opplevelser og aktiviteter: 


– Vi skal ta for oss, blant andre ting, destinasjonsutvikling, besøksforvaltning og mobilitetsløsninger som har naturen som sin første interessent. Det er dit vi må, om vi skal først skal noe sted, forteller Øystein.