Kirsti Kierulf til Creuna

Kirsti Kierulf er ansatt som Client Director, og vil stå i spissen for en intensivert satsing og et bredere tilbud fra Creuna mot offentlig sektor.

94095 b7d83 original
Kirsti Kierulf. Foto © Creuna.

Kirsti Kierulf har betydelig erfaring fra omfattende og sentrale prosesser og satsinger innen IKT og digitalisering av offentlig sektor. Hun har blant annet vært innovasjonsdirektør i Accenture, har ledet Kommit, det nasjonale programmet for digitalisering av kommunesektoren i regi av KS, har vært styremedlem i IKT Norge, har vært rådgiver og jobbet med strategier og utvikling av sentrale løsninger som Altinn, har vært gründer med eget selskap som har utviklet løsninger innen velferdsteknologi, og hun er «teknologifeminist» som har ledet Kvinneuniversitet, drevet lederutvikling og tatt initiativ til etableringen av ODA-programmet, som i dag er videreført som IKT-bransjens store kvinnenettverk.

Gjennom sine verv som fylkes- og kommunepolitiker har hun også inngående kunnskap om offentlige prosesser og arbeidsflyt. Kierulf kommer sist fra stilling som rådgiver i PA Consulting.

– I Creuna har vi kompetanse på alle sentrale områder, inkludert design, teknologi, merkevare og innhold. Kanskje like viktig: vi har integrasjonskompetanse og metodikk som gjør oss i stand til å se alt i sammenheng og levere verdifulle bidrag fra dag én i prosessen, helt frem til den endelige løsningen. Dette har stor verdi for offentlige aktører og gir Creuna mulighet til å bli en viktig partner for det offentlige Norge, sier hun.

– Kirstis unike kompetanse og erfaring i skjæringspunktet mellom digital teknologi, organisasjonsutvikling og offentlige prosesser vil gjøre oss i stand til å hjelpe offentlige aktører med å ta store skritt og utvikle fremtidsrettede tjenester, sier administrerende direktør Birgitte Angelil i Creuna Norge.