Netlife Bergen dobler antall ansatte

Det siste året har Netlife Bergen gått fra 15 til 30 ansatte.

Nye ansatte
Bak fra venstre: Hans Fredrik Hag, Marie Magnussen, Andrea Iversen Karlsen og Tone Næss. Midten fra venstre: Kjetil Fossheim, Silje-Linn Gjerde, Alice Holm og Mariann Schei. Foran fra venstre: Jonas Gripsrud Hjelmeland og Sigurd Ovesen. Foto: Julia Rahlff

Daglig leder Øyvind Storli Hoel ser lyst på fremtiden:

– Vi har erfart at markedet for digitale produkter og tjenester er godt, og har troen på at det vil fortsette. Vi har medvind, og har fått god hjelp av våre kolleger i Netlife i Oslo og TRY til å sette fart i Bergen, sier Storli Hoel.

De nyansatte Netliferne er både rådgivere, prosjektledere, utviklere og designere. Prosjektleder og rådgiver Alice Holm har hatt Netlife i kikkerten helt siden hun var student:

– Jeg har sett opp til Netlife siden jeg var student, og har brukt fagbloggen som oppslagsverk både som student og i tidligere jobber. Det er jo det kuleste stedet å jobbe i Bergen, sier hun.

For rådgiver Hans Fredrik Hag var Netlife en perfect match:

– For meg var det litt som å komme hjem i godstolen. Gjennom studietiden og arbeidslivet har jeg hatt et mål om å jobbe i et miljø hvor man skaper reell verdi for kundens brukere og har det dønn kjekt på jobb. Det har jeg funnet i Netlife.

De øvrige nyansatte er: prosjektleder og rådgiver Marie Magnussen, designer og utvikler Andrea Iversen, designer Tone Næss, designer og utvikler Kjetil Fossheim, designer Silje-Linn Gjerde, teamleder og rådgiver Mariann Schei, designer Jonas Gripsrud Hjelmeland samt designer og utvikler Sigurd Ovesen.

Hele gjengen
Stas med stillas: Hele gjengen foran de nye lokalene i Kong Oscars gate. Foto: Julia Rahlff

I januar flytter hele Netlife Bergen til nye lokaler i Kong Oscarsgate.

– De nye lokalene håper vi blir et naturlig møtepunkt for folk som er opptatt av kundeopplevelser og kommunikasjon på Vestlandet. Her kommer vi, i samarbeid med TRY og andre, til å invitere inn til fagprater på nyåret, sier Storli Hoel.