Netlife med eget helseteam

Netlife vil gjøre dialogen med helsevesenet lettere med et nyetablert helseteam under ledelse av Eirik Hafver Rønjum.

89813 c9e90 original
Netlifes helseteam skal bidra til smudere dialog med folk og helsevesenet. På bildet, fra venstre: Irmelin Bergh, Torstein Norendal, Stine Camilla Bjerkestrand, Eirik Hafver Rønjum og Lars Bæk.

Netlifes nye helseteam kom på plass i februar og ble fulltallig med fem medarbeidere i april. Teamet skal være rådgivere for helsevesenet innenfor brukerorientering på systemnivå og melder seg gjennom dette på i konkurransen med langt større konsulentmiljøer som typisk innehar Barcode-adresse og dresskode.

– Resepten i Netlife fra etableringen har vært brukerorientering. I helsevesenet skal vi være litt nennsomme med bruken av det begrepet, for er det noen som er brukerorienterte her i verden, så er det helsearbeidere. Vår vei er brukerorientering på systemnivå. Vi vil bruke resepten vår for å designe og utvikle løsninger som gjør dialogen med helsevesenet enklere, sier helseteamleder Hafver Rønjum.

Atypiske for et digitalt designmiljø

Rønjum har selv bakgrunn fra Helsedirektoratet og har jobbet med kunder i helsesektoren i en årrekke. Han mener helsefaglig bakgrunn og forståelse for utfordringene i helsesektoren står overfor er avgjørende for innpass i bransjen. Sånn sett er medlemmene i helseteamet atypiske for et digitalt designmiljø.

  • Irmelin Bergh er tidligere avdelingssykepleier ved kreftavdelingen ved Oslo universitetssykehus, Ullevål og kan skilte med doktorgrad i adferdspsykologi.
  • Stine Camilla Bjerkestrand kommer fra jobben som leder av redaksjonen for det offentlige nettstedet helsenorge.no i Direktoratet for e-helse og har tidligere vært utviklingsredaktør i Tidsskrift for Den norske legeforening. Hun har mastergrad i innovasjon og ledelse fra Handelshøyskolen BI.
  • Torstein Norendal har jobber med kunder fra helsesektoren i Netlife i en årrekke. Han har hovedfag statsvitenskap fra Universitetet i Oslo.
  • Lars Bæk er designer og har jobbet med løsninger for helsesektoren mens han bodde i New York. Han er opptatt av hvordan vi kan ta i bruk blokkkjedeteknologi og kunstig intelligens i helsesektoren.