Sigurd

Sigurd Kristiansen

Motion Designer, TRY Motion

Jurytjeneste

Visueltkonkurransen 2007 Visueltutvalget 2015 Visueltutvalget 2016 Visueltkonkurransen 2018 Visueltkonkurransen 2019