350355404 808338033778498 4610885986316499039 n

Mathilde Maagerø Johansen

eg heter Mathilde M. Johansen og er en 25 år gammel grafisk designer fra Asker. Jeg jobber for øyeblikket i København hos BankInvest, en dansk kapitalforvaltningsbank. Som inhouse designer i markedsførings- og kommunikasjonsavdelingen har jeg ansvaret for den visuelle kommunikasjonen og strategien, samt grafisk produksjon. Min rolle innebærer å formidle komplekse budskap på en enkel og visuell måte. Gjennom min erfaring hos BankInvest har jeg ikke bare utviklet mine kjernekompetanser innen grafisk design, men har også fått verdifull erfaring i viktige roller i organisasjonens markedsføringsprosjekter. Jeg har deltatt i ulike kampanjer med mål om å skape engasjement og øke kjennskapen til virksomheten. Dette har gitt meg muligheten til å utvide min kompetanse og få innsikt i andre aspekter av markedsføring og prosjektledelse. Som en del av mine ansvarsområder har jeg fungert som prosjektleder for flere varierte prosjekter, inkludert innsamlingsaksjoner, markedsføringskampanjer og etablering av nye avdelinger. Gjennom disse prosjektene har jeg fått verdifull erfaring i å koordinere og lede tverrfaglige team, håndtere ressurser og sikre at prosjektene oppnår sine mål. Dette har bidratt til å utvikle mine ferdigheter innen planlegging, organisering og gjennomføring av vellykkede prosjekter. Arbeidet mitt hos BankInvest har gitt meg en dyp forståelse for finansbransjen og behovet for å formidle komplekse konsepter og budskap på en tilgjengelig måte. Jeg har lært å balansere estetikk med funksjonalitet, og har utviklet evnen til å skape visuelt tiltalende design som samtidig oppfyller kommunikasjonsmålene. Denne erfaringen har vært uvurderlig for min faglige utvikling som grafisk designer, og har gitt meg verdifull innsikt i hvordan jeg kan bruke min kompetanse til å bidra til virksomhetens suksess.

Utdannelse

Jeg har en solid akademisk bakgrunn innenfor design og kommunikasjon. Jeg har oppnådd en bachelorgrad i "Design Business - Communication Design & Media" fra Copenhagen School of Design & Technology. Gjennom dette studiet har jeg utviklet en grundig forståelse av visuelle forretnings- og markedsføringskommunikasjonskonsepter, samt viktige designprinsipper og disipliner. Min utdannelse har gitt meg et solid fundament for å anvende disse konseptene og metodene på en effektiv måte. Jeg har lært hvordan man kan engasjere målgrupper og skape engasjerende visuelle opplevelser. Studiet har vært case-basert, og har gitt meg innsikt i hvordan man kan arbeide innenfor ulike bransjer. I tillegg til min akademiske utdannelse, har jeg en lidenskap for grafisk design og mer enn 10 års erfaring med Adobe Cloud-applikasjoner som Illustrator, InDesign, After Effects og lignende. Jeg har tilegnet meg denne kompetansen gjennom både min akademiske innsats og min profesjonelle erfaring. Gjennom min utdannelse og praktiske erfaring har jeg utviklet en solid kunnskapsbase innenfor design og kommunikasjon. Jeg har ikke bare lært teoretiske konsepter, men har også hatt muligheten til å anvende dem i virkelige scenarier gjennom case-studier. Denne kombinasjonen av teoretisk og praktisk kunnskap gjør meg i stand til å håndtere utfordringer innenfor ulike bransjer og skape visuelt appellerende løsninger for å oppnå kommunikasjonsmål.