Chanel

Christoffer Rontén

Per Høj

Utdannelse

Westerdals Oslo ACT

Jurytjeneste

Gullblyanten 2018 Gulltaggen 2018 Gullkalven 2018 Gullkalven 2019 Gullblyanten 2020 New York Festivals 2022