36928 8d54b original

Pål Smitt-Amundsen

Innovasjonsansvarlig i TRY/Apt. Jobber med forskning og utvikling, bidrar teknisk i konseptutvikling mens han fremdeles nyter koding og elektronikk...

Utdannelse

Data ing. Dataservicetekniker