75745 87c04 original

Helene Holst

Utdannelse

SFGD- Skolen for Grafisk Design Fagbrev - grafiker - 3 år hos Optimal AS Strategisk kommunikasjon ved UIO