Pål Degerstrøm

Daglig leder og prosjektleder i Felt.

Utdannelse

Daglig leder og prosjektleder i Felt.