72574 40188 original

Knut Arne Sorknes

NoA Ignite

En Oslo basert principal font-end architect / digital designer med mer enn 15 års erfaring innen utvikling og design. Jobber fortiden som konsulent og teamleder hos NoA Ignite.