68152 6aea7 original

Charlotte Dahll Brecke

Utdannelse

Medievitenskap og kommunikasjon Cand - Mag - UiO Bachelor, University of London - Communication and Sociology

Jurytjeneste

Gulltaggen 2004, 2005 og 2006. Gullblyanten, Interaktiv - 2005