77414 ea17b original

Jarle Wathne Johansen

Grunnlegger og designer

Utdannelse

Norges Handelshøyskole (NHH) Norges Kreative Høyskole (NKH)