58693 5d76d original

Heidi Sperre-Flesland

Leder MK Norway sin satsning på sosiale medier, MK Social som tilbyr kompetanse på digitale flater i form av rådgivning, strategi, konsepter og innhold i alle relevante digitale kanaler. Har en variert bakgrunn med kommunikasjon som fellesnevner. Bred praktisk og teoretisk kunnskap innen kommunikasjon, veiledning og sosiale medier. Bakgrunn innen sosiologi, psykologi og organisasjonsutvikling, og har drevet med webbasert kommunikasjon siden 2007. Har skrevet masteroppgave om sosiale medier, og jobbet med digital rådgivning i Fly Medier fra 2010 og MK Norway fra april 2014.

Utdannelse

Høgskolen i Bergen (HiB), Mastergrad, Community Work 2012 Masteroppgave om sosiale medier og blogg. Høgskolen i Bergen (HiB) Cand.mag, Sosionom, veiledning, org. utvikl. 2002 Universitetet i Bergen (UiB) grunnfag, Psykologi 1996 – 1997