57289 3bdc5 original

Connie Pedersen

Utdannelse

- Interactive Art Director, Hyper Island - Reklame og Merkekommunikasjon, Norges Kreative Fagskole - Psykologi årstudium, Universitetet i Tromsø