92559 18b97 original

Arnt Heggli

Kreatør, Dinamo AS

Utdannelse

Reklame & Merkekommunikasjon fra Høyskolen Kristiania.