92559 18b97 original

Arnt Heggli

Kreatør / Arnt Director, Schjærven Reklamebyrå

Utdannelse

Reklame & Merkekommunikasjon fra Høyskolen Kristiania.