67291 7de92 original

Helene Styve

Helene har bred erfaring innen salg, markedsføring og organisasjonsledelse i store, internasjonale firmaer. Gjennom sin utdannelse og sitt yrkesliv har hun samlet verdifull kompetanse innen strategisk kommunikasjon, lederrådgivning og utvikling av organisasjoner og organisasjonskultur. Helene har operert som konsulent, prosjektleder og HR-direktør. Dette har gitt henne kunnskap om hvordan løse ulike prosjekter best mulig og mest mulig effektivt.

Utdannelse

Bachelor i Markedskommunikasjon og Master of Management Programmer i HR og strategisk ledelse, organisasjonspsykologi, samspill og ledelse.