88417 da9c8 original

Jan Petter Ågren

Senior kreatør/Kreativ leder, McCann Oslo

Senior kreatør med bred erfaring innen flere fagdisipliner.

Jurytjeneste

Gullblyanten. Best of Europe. Initiativtager/juryleder Retailprisen.