94052 fa9d6 original

Susanne Munch-Rasmussen

Strategisk rådgiver, Kundeansvarlig, Prosjektleder, Strømme Throndsen Design

Utdannelse

Prosjektledelse og Innovasjon: Prosessledelse - OsloMet Entreprenørskap - UiO Grafisk Design - University of the Arts London / Kunsthøgskolen i Bergen