Awake Logo gul

Awake AS

Kommunikasjonsbyrå som kun jobber med prosjekter innenfor bærekraftig utvikling

Forside bilde

Awake er en hjertestyrt bedrift som jobber med å kommunisere bærekraft. Vår misjon er å utvikle løsninger som driver positiv endring innenfor de tre bærekraftspilarene; klima og miljø, sosialt ansvar og økonomisk levedyktighet. Vi bruker vår tid og våre talenter til å jobbe med meningsfylte prosjekter som bidrar til å løse globale utfordringer. Tjenester: Strategi og rådgivning, idé og innovasjon, kommunikasjonsverktøy for bærekraft, indre bærekraft, foredrag og workshop.