82683 63032 original

Knowit Experience

Oslo | Bergen | Stockholm | Gøteborg | København

Sertifisert | KF-medlem 79
53723 85e91 original

Vi er Knowit Experience, Nordens ledende kommunikasjons- og teknologibyrå, med virksomhet i fire land. Gjennom målrettet digitalt nærvær og berikende brukeropplevelser via nett, mobil og sosiale medier, hjelper vi bedrifter, organisasjoner og andre virksomheter å nå sine forretningskritiske mål.